ვმუშაობთ 1989 წლიდან.
მუშაობის სფერო: არქიტექტურული პროექტირება. ინტერიერის დიზაინი, მშენებლობა.

არქიტექტურული ფირმა -“RA- პროექტი”
მისამართი: ქ. თბილისი, პასტერის ქ. #3
ტელ: (+995 32) 295 15 63; (+995) 599 27 50 61
ელ. ფოსტა: rezoava@gmail.com

არქიტექტურული ფირმა -"RA- პროექტი"