პოსტი ეხება ეზოს გამწვანებას, რომელსაც ჩვენთან მეტნაკლებად დიდ ყურადღებას აქცევენ,
არაერთი ორგანიზაცია, სანერგე, მებაღეობა და სათბური არსებობს, რომელიც ზრუნავს სიმწვანეზე ჩვენს გარშემო.

0jpg_original

39e5ebba43bafbdfe9ed3a90079fb6b5jpg_original

7809315-origjpg_original

top-alpharetta-landscaping-companyjpg_original

ეზოს გამწვანების დაგეგმარების პროცესი საკმაოდ დიდ მოთმინებას, ენერგიას, დროს და ფინანსებს მოითხოვს.
ყველაზე მთავარია გამწვანების საკითხს პროფესიონალურად მივუდგეთ, რადგან დღესდღეისობით შესაძლებლობა გვაქვს უამრავი მცენარე გამოვიყენოთ, ასევე უამრავი დიზაინერული იდეა ვნახოთ ინტერნეტში – მთავარია გათვალისწინებული იქნას მოცემული ეზოს ტიპი, მდებარეობა, ადგილობრივი კლიმატი და ა. შ ფაქტორები.

ეზოს გამწვანებისათვის გამოიყენება შემდეგი საშუალებები:
– გაზონები
– ექსტერიერის მცენარეები
– ყვავილები
– ვერტიკალური გამწვანება

icon-green-wall

Outdoor-Synthetic-greenwall

zc3b6ld8

თუმცა, მოგეხსენებათ ადამიანის ფანტაზიას საზღვარი არ აქვს და მწვანე ელემენტები შესაძლოა გაცილებით მეტი იყოს ეზოში, ვიდრე ზემოთ არის ჩამოთვლილი.

კომენტარი