კომპანია “GLASSWORK” უზრუნველყოფს საუკეთესო გადაწყვეტილებებს სრული მომსახურებების შემოთავაზებით, დაფუძნებულს ძლიერ და გამოცდილ ორგანიზაციაზე მინისა და ფოლადის გადამამუშავებელ სფეროში. კომპანია “GLASSWORK” მსოფლიოს სწრაფ ინფორმაციულ და ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად, მუდმივად ისწრაფვის გააუმჯობესოს სერვისი, აამაღლოს პროდუქციის ხარისხი და ეს მოახდინოს დინამიური, ინოვაციური და კლიენტის კმაყოფილებაზე ორიენტირებული მენეჯმენტით.
კომპანია “GLASSWORK”
მისამართი: ქ. თბილისი, ქვ. ფონიჭალა, რუსთავის გზატკეცილი #50
ტელ: (+995 32) 2 403 999
ელ. ფოსტა: info@glasswork.ge
ვებ. გვერდი: www.glasswork.ge

კომპანია "GLASSWORK"