საპროექტო “კუბი”

მისი ძირითადი საქმიანობაა ინტერიერის დიზაინი და არქიტექტურული პროექტირება, სარემონტო ზედამხედველობა