სს “პროგრეს ბანკი” 8 წელია, რაც ბაზარზეა.
სს „პროგრეს ბანკის“ 78.21 % არის საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფის „ვებიონ“–ის საკუთრება, ხოლო ბანკის 21.71% ბიზნესმენისა და მეცენატის ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაა.
ს/ს „პროგრეს ბანკი“
მისამართი: ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. N8
ტელ: (+995 32) 2 38 88 88
ელ. ფოსტა: info@progressbank.ge
ვებ. გვერდი: progressbank.ge