სამშენებლო კომპანია “IBUILD” ბაზარზეა 2013 წლიდან.
ძირითადი საქმიანობა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა და რეალიზაცია თბილისის ცენტრალურ უბნებში.
სამშენებლო კომპანია “iBuild”
მისამართი: ქ. თბილისი, ყაზბეგის გამზირი #44
ტელ: (+995) 599 01 57 30
ელ. ფოსტა: contact@ibuild.ge
ვებ. გვერდი: ibuild.ge

სამშენებლო კომპანია "iBuild"