კომპანია 2013 წლის სექტემბერში დაფუძნდა და მისი მოღვაწეობის სფერო არის კარებებისა და ავეჯის წარმოება.
შპს “ავეჯის კუთხე”
მისამართი: ქ. თბილისი, ფეიქართა ქ. #14
ტელ: (+995) 593602060

შპს "ავეჯის კუთხე"