შპს „ბინა“ წარმოადგენს უძრავი ქონების საბროკერო-საამზომველო და იურიდიულ კომპანიას.
შპს “ბინა”
მისამართი: ქ. თბილისი, ტატიშვილის ქ.#19
ტელ: (+995 32) 223 14 69, 225 15 64; (+995) 577 46 46 71
ელ. ფოსტა: new.bina@hotmail.com
ვებ. გვერდი: www.bina4u.com