კომპანია 3 წელია, რაც დაკავებულია სამშენებლო მასალების წარმოებით (წებოცემენტი და ე.წ. გაჯის “კუთხოვანა და მაიაკები”) და დისტრიბუციით.
შპს “ECOMIX”
მისამართი: ქ. თბილისი, ბაქრაძის ქ. #6
ტელ: (+995) 597 52 30 30

შპს "ECOMIX"