შპს „ევო ბილდი“

სფერო: არქიტექტურა-დიზაინი, მშენებლობა-რემონტი, ავეჯის დიზაინი
გამოცდილება: 2012 წლიდან
გასაყიდი პროექტები: ევოლუციური სახლების მშენებლობა-რემონტი და გაყიდვა

შპს „ევო ბილდი“
მისამართი: ქ. თბილისი, საირმის გორა 20/52
ტელ: (+995 32) 2 18 38 88; (+995) 555 58 00 88
ელ. ფოსტა: Contact@Evo.ge
ვებ. გვერდი: www.Evo.ge

შპს „ევო ბილდი“