კომპანია შპს „Filling architeqture studio” უკვე 3 წელია, რაც ქართულ ბაზარზე მოღვაწეობს. ჩვენი ძირითადი საქმინობაა არქიტექტურა, აზომვითი ნახაზები და იურიდიული მომსახურეობა.
შპს ,,FILLING ARCHITECTURE STUDIO”
მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. #2ა, I სართული
ტელ: (+995) 555-63-29-10; (+995) 593-20-25-13
ელ. ფოსტა: info.fastudio@gmail.com