შპს „ჰიდროსაიზოლაციო ტექნოლოგიები“ „ICS Penetron international“ Ltd-ს ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში.
საქმიანობის სფერო:
– შეღწევადი ჰიდროსაიზოლაციო სისტემის – პენეტრონის ჯგუფის მასალების რეალიზაცია;
– ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების წარმოება პენეტრონის ჯგუფის მასალებით.

შპს „ჰიდროსაიზოლაციო ტექნოლოგიები“
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას #16, ოფისი 1008,1009
ტელ: (+995 32) 2 377 266; (+995) 599 906 717
ელ. ფოსტა: penetronhouse@yahoo.com
ვებ. გვერდი: www.penetron.ge

შპს „ჰიდროსაიზოლაციო ტექნოლოგიები“