საქმიანობის სფერო: არქიტექტურა, დიზაინი, მშენებლობა, რემონტები.
მოღვაწეობის პერიოდი 1993 წლიდან.
შპს „ლიბო-1“
მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი #55
ტელ: (+995) 555-23-11-13
ელ. ფოსტა: informacia2010@mail.ru

შპს „ლიბო-1“