შპს „მონოლით პროექტი“ საქართველოში საქმიანობს 2014 წლიდან.
საქმიანობა: ნებისმიერი სირთულისა და დანიშნულების სამშენებლო ყალიბების პროექტირება, წარმოება.
შპს „მონოლით პროექტი“
მისამართი: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის 24ბ
ტელ: (+995 32) 251 61 01; (+995) 555 21 25 95
ელ. ფოსტა: tbilisi@kramos.ru

შპს „მონოლით პროექტი“