საქმიანობა: შენობების გარე ფასადების, სარეკლამო აბრების, ბილბორდების, ბადესტიკერების, აგრეთვე ინტერიერის, სხვადასხვა დეკორატიული განათებების პროექტირება, მონტაჟს.
პროექტირების დროს ხდება მოცემულობისათვის შესაფერისი ტიპის, ფორმის განათების შერჩევა, ხდება ზუსტი დაანგარიშება გასანათებელი ფართობის, ლუმინარების და განათების ფუნციონირების ხარჯვითი ნაწილის. მონტაჟი ხდება მაქსმიმალურად პროფესიონალურ დონეზე.
რაც შეეხება საქონელს და პროდუქციას – ექსკლუზიური ფასები წამყვან იმპორტიორ კომპანიებთან.
შპს “Novators“
მისამართი: ქ. თბილისი, ჩანტლაძის 18ა
ტელ: (+995) 551 551 191
ელ. ფოსტა: info@novators.ge

შპს “Novators“