კომპანია საქმიანობს 2011 წლიდან.

საქმიანობა: სამშენებლო-სამაგრი დეტალების (სჭვალი, შურუპი ყველა დანიშნულების, ქანჩი, ჭანჭიკი, საყელური ანკერი, დუბელი, ღერო და ა.შ.) იმპორტი და რე-ექსპორტი აზიის წამყვანი მწარმოებლებისგან.

შპს “ომექსი”
მისამართი: ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. #87ბ
ტელ: (+995 32) 251 61 01; (+995) 555 212 595
ფაქსი: (+995 32) 251 67 87
ელ. ფოსტა: koanikolo@mail.ru
ვებ. გვერდი: www.omex.eu.com

შპს "ომექსი"