საქმიანობა: ვებ გვერდი, სამშენებლო მასალების ფასების კატალოგი.
შპს “სმფ”
მისამართი: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. #1
ტელ: (+995) 599 15 83 20
ელ. ფოსტა: info@smf.ge
ვებ. გვერდი: smf.ge